Chronologisch overzicht publicaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • Economische expansiesteun
    volledige fiche, verslag, persbericht
  • 17e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
    volledige fiche, verslag
  • Onderzoek naar de toekenning van en het toezicht op de besteding van de gereglementeerde en facultatieve subsidies ten laste van de verordenende begroting van de Franse Gemeenschapscommissie
    volledige fiche, verslag