Chronologisch overzicht publicaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Algemene Vergadering van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2024 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2024 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van de aanpassing van de begrotingen van het jaar 2023 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2024 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag
 • 28e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche, verslag, persbericht
 • Beleid voor de preventie en bestrijding van verslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche, verslag, samenvatting, persbericht, abstract
 • Certificering van de geconsolideerde algemene rekening van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2021
  volledige fiche, verslag