Mandatenlijsten en vermogensaangiften

 

Gelet op de corona-crisis is de permanentie van de griffie verstoord. U kan de griffie contacteren via het e-mailadres info.regimand@ccrek.be.

Voor de mandatarissen:U kan uw mandatenlijst in Regimand registreren tussen 1 juli en 30 september. Een geactualiseerde versie van het Vademecum en de FAQ is beschikbaar op onze de website. De griffie verzekert een permanentie voor de deponering van vermogensaangiften op maandag en woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur (Naamsestraat 3 – 1000 Brussel) maar u kan uw vermogensaangifte ook aangetekend opsturen naar: Griffie van de mandatenlijsten en vermogensaangiften – Naamsestraat 3 – 1000 Brussel.

Voor de informatieverstrekkers: Regimand is afgesloten.

 

 

Openbare mandatarissen (parlementsleden, regeringsleden en de leidinggevenden van hun kabinetten, provinciegouverneurs, burgemeesters en schepenen, bestuurders van intercommunale verenigingen…) en leidinggevende ambtenaren bij de administraties en openbare instellingen moeten jaarlijks de lijst van hun mandaten, ambten en beroepen elektronisch meedelen aan het Rekenhof, evenals de aan die functies gekoppelde vergoeding (bruto jaarbedrag of grootteorde in vork).

Daarnaast moeten openbare mandatarissen en hoge ambtenaren in bepaalde gevallen een vermogensaangifte deponeren bij het Rekenhof, dat deze onder gesloten enveloppe bewaart.

Het Rekenhof publiceert jaarlijks de lijsten van mandaten, ambten en beroepen, en de lijst van personen die in gebreke zijn gebleven met hun mandatenlijst of hun vermogensaangifte op zijn website en in het Belgisch Staatsblad.