Mandatenlijsten en vermogensaangiften

 

Voor de mandatarissen: U kan uw lijst van mandaten, ambten en beroepen (uitgeoefend in 2020) in Regimand registreren tot uiterlijk 15 november 2021. Een geactualiseerde versie van het vademecum en de FAQ is beschikbaar op onze website.

In voorkomend geval moet u uw vermogensaangifte met de toestand van uw vermogen op 31 december 2020 uiterlijk op 15 november 2021 aangetekend opsturen (met ontvangstmelding) of deponeren bij de griffie van het Rekenhof. De griffie is alle werkdagen van 9u30 tot 12u geopend (adres: Naamsestraat 3 te 1000 Brussel).

Personen die hun verplichtingen te laat of niet nakomen, worden een geldboete opgelegd van 100 tot 1000 euro per inbreuk.

Voor de informatieverstrekkers: De toepassing Regimand is afgesloten. Een geactualiseerde versie van het vademecum en de FAQ is beschikbaar op onze website. U kan de griffie contacteren via het e-mailadresDe toepassing Regimand is afgesloten. Een geactualiseerde versie van het vademecum en de FAQ is beschikbaar op onze website. U kan de griffie contacteren via het e-mailadres info.regimand@ccrek.be.

 

 

Openbare mandatarissen (parlementsleden, regeringsleden en de leidinggevenden van hun kabinetten, provinciegouverneurs, burgemeesters en schepenen, bestuurders van intercommunale verenigingen…) en leidinggevende ambtenaren bij de administraties en openbare instellingen moeten jaarlijks de lijst van hun mandaten, ambten en beroepen elektronisch meedelen aan het Rekenhof, evenals de aan die functies gekoppelde vergoeding (bruto jaarbedrag of grootteorde in vork).

Daarnaast moeten openbare mandatarissen en hoge ambtenaren in bepaalde gevallen een vermogensaangifte deponeren bij het Rekenhof, dat deze onder gesloten enveloppe bewaart.

Het Rekenhof publiceert jaarlijks de lijsten van mandaten, ambten en beroepen, en de lijst van personen die in gebreke zijn gebleven met hun mandatenlijst of hun vermogensaangifte op zijn website en in het Belgisch Staatsblad.