Mandatenlijsten en vermogensaangiften

De rubriek "mandatenlijsten en vermogensaangiften" van deze website wordt momenteel geactualiseerd en zal vanaf eind december 2017 opnieuw kunnen worden geraadpleegd.

In de huidige stand van de wetgeving (bijzondere en gewone wetten van 2 mei 1995 en van 26 juni 2004) zal elke persoon, die in de loop van 2017 (gans het jaar of slechts een gedeelte van het jaar) een aangifteplichtig mandaat heeft uitgeoefend (zie het laatste vademecum voor de aangifteplichtigen ) , ten vroegste op 1 januari 2018 en ten laatste op 31 maart 2018 een mandatenlijst op de griffie van het Rekenhof moeten indienen. Die mandatenlijst vermeldt alle mandaten die de betrokkene het ganse jaar of een gedeelte van het jaar 2017 heeft uitgeoefend.

Een vermogensaangifte zal in 2018 alleen moeten worden ingediend wanneer er zich in de loop van 2017 een benoeming, een hernieuwing of een stopzetting in/van een aangifteplichtig mandaat heeft voorgedaan. Die vermogensaangifte moet op de griffie van het Rekenhof worden ingediend ten vroegste op 1 januari 2018 en ten laatste op 31 maart 2018. Zij moet de stand van het vermogen van de betrokkene op 31 december 2017 weergeven.

De lijsten van de in 2016 uitgeoefende mandaten en de lijsten van aangifteplichtigen die in gebreke zijn gebleven, werden op 11 augustus 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.


Adres

Rekenhof
Griffie van de mandatenlijsten en de vermogensaangiften

Naamsestraat 3
B - 1000 - Brussel

Gelieve uitsluitend dit adres te gebruiken voor om het even welke briefwisseling inzake de mandatenlijsten en de vermogensaangiften, alsmede voor het met de post of persoonlijk indienen van de mandatenlijsten en de vermogensaangiften.


Openingstijden van de griffie van de mandatenlijsten en de vermogensaangiften:

Iedere werkdag van 8u30 tot 12u30.
Tijdens de maand maart eveneens van 13u tot 16u.


Contact