Mandatenlijsten en vermogensaangiften

 

Gelet op de Corona-crisis is de normale werking van de griffie van het Rekenhof verstoord. De griffie blijft beschikbaar voor het beantwoorden van uw vragen die worden gesteld via het e-mailadres info.regimand@ccrek.be, maar de telefonische helpdesk is momenteel niet bereikbaar. Een medewerker zal u desgevallend zelf telefonisch contacteren.

Vermogensaangiften kunnen voorlopig niet worden afgegeven op de griffie maar enkel aangetekend worden opgestuurd naar:

Griffie van de mandatenlijsten en vermogensaangiften
Naamsestraat 3
1000 Brussel

Bedankt voor uw begrip.

 

 

Openbare mandatarissen (parlementsleden, regeringsleden en de leidinggevenden van hun kabinetten, provinciegouverneurs, burgemeesters en schepenen, bestuurders van intercommunale verenigingen…) en leidinggevende ambtenaren bij de administraties en openbare instellingen moeten jaarlijks de lijst van hun mandaten, ambten en beroepen elektronisch meedelen aan het Rekenhof, evenals de aan die functies gekoppelde vergoeding (bruto jaarbedrag of grootteorde in vork).

Daarnaast moeten openbare mandatarissen en hoge ambtenaren in bepaalde gevallen een vermogensaangifte deponeren bij het Rekenhof, dat deze onder gesloten enveloppe bewaart.

Het Rekenhof publiceert jaarlijks de lijsten van mandaten, ambten en beroepen, en de lijst van personen die in gebreke zijn gebleven met hun mandatenlijst of hun vermogensaangifte op zijn website en in het Belgisch Staatsblad.