Mandataris

 

 

Als mandataris kan u de lijst van uw mandaten, ambten en beroepen elektronisch indienen via de web-toepassing Regimand. Een papieren aangifte is niet mogelijk.

Een vermogensaangifte kan uitsluitend op papier worden ingediend.