Aangifte mandataris

 

Als aangifteplichtige moet u de lijst van uw mandaten, ambten en beroepen elektronisch indienen via de web-toepassing Regimand. Papieren mandatenlijsten worden niet aanvaard.

Uw vermogensaangifte kan uitsluitend op papier worden ingediend.

 

Om uw aangifte te faciliteren stelt het Rekenhof u een aantal documenten ter beschikking. In het vademecum vindt u algemene en praktische informatie over het indienen van uw lijst van mandaten, ambten en beroepen, en van uw vermogensaangifte. Het document met vaak gestelde vragen geeft u gerichte antwoorden op vragen waar u als aangifteplichtige mee geconfronteerd kan worden. Daarnaast krijgt u beknopte informatie over wat beschouwd wordt als een aangifteplichtig mandaat, een overig mandaat of ambt en de notie van een beroep. Tot slot vindt u een tabel die aangeeft welke categorieën van aangifteplichtigen er zijn en door welke informatieverstrekker ze dienen te worden aangegeven.


Problemen bij het inloggen?

Op de website eid.belgium.be of www.loginhulp.be kan u terecht voor antwoorden op uw vragen in verband met de eID kaart, de installatie en het verwijderen van de eID software, het aanmelden met eID, …


Ons contacteren?

 

Helpdesk: Via e-mail info.regimand@ccrek.be
Telefonisch 02/551.88.50 (N) : 9u30–12u00
02/551.88.60 (F) : 9u30–12u00
Adres: Naamsestraat 3, 1000 Brussel
Openingsuren griffie: Van februari tot juni en van september tot november Alle werkdagen
9u30 – 12u00
Januari, juli, augustus en december Ma – wo – vrij
9u30 – 12u00
Gesloten Op wettelijke feestdagen en bijkomend in 2022 op 27 mei, 2 november, 15 november en tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Wetgeving


Privacybeleid Bescherming persoonlijke levenssfeer