Aangifte mandatenlijstAls aangifteplichtige persoon moet u de lijst van uw mandaten, ambten en beroepen elektronisch indienen via de web-toepassing Regimand. Om uw aangifte te faciliteren stelt het Rekenhof u een aantal documenten ter beschikking. In het vademecum vindt u algemene en praktische informatie over het indienen van uw mandatenlijst. Het document met vaak gestelde vragen geeft u gerichte antwoorden op vragen waar u als aangifteplichtige mee geconfronteerd kan worden. Daarnaast krijgt u beknopte informatie over wat beschouwd wordt als een aangifteplichtig mandaat of ambt en wat er niet onder valt. Tot slot vindt u een tabel die aangeeft welke aangifteplichtigen dienen aangegeven te worden door welke informatieverstrekker.


Problemen bij het inloggen?

Op de website eid.belgium.be of www.loginhulp.be kan u terecht voor antwoorden op uw vragen in verband met de eID kaart, de installatie en het verwijderen van de eID software, het aanmelden met eID, …


Openingsuren griffie Rekenhof – beschikbaarheid Helpdesk

U kan steeds de griffie contacteren via het adres info.regimand@ccrek.be.

U kan de telefonische helpdesk van de griffie contacteren van maandag tot vrijdag, van 9u30 tot 12u, op 02/551.88.50 (N) of 02/551.88.60 (F).

De griffie (Naamsestraat 3 te 1000 Brussel) is tijdens de maanden februari tot juni en september tot november geopend van maandag tot vrijdag, tussen 9u30 en 12u. Tijdens de maanden januari, juli, augustus en december is de griffie open op maandag, woensdag en vrijdag, van 9u30 tot 12u.

In 2022 is de griffie van het Rekenhof gesloten op de wettelijke feestdagen en ook op 27 mei, 2 november, 15 november en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.


Wetgeving


Privacybeleid Bescherming persoonlijke levenssfeer