Aangifte


Openingsuren griffie Rekenhof – beschikbaarheid Helpdesk

In het kader van de elektronische indiening van de lijst van de mandatarissen van een instelling (informatieverstrekkers) of in het kader van de elektronische indiening van de lijst van mandaten, ambten of beroepen (aangifteplichtigen), kan u de helpdesk van de griffie van het Rekenhof contacteren op 02/551.88.50 (N) of 02/551.88.60 (F). De helpdesk is alle werkdagen van 9u.30 tot 12u. geopend tijdens de periode januari tot juni en tijdens de periode september tot november. Tijdens de maanden juli en augustus is de helpdesk enkel open op maandag, woensdag en vrijdag van 9u.30 tot 12u.

De papieren vermogensaangiften kunnen bij de griffie van het Rekenhof worden gedeponeerd (adres: Naamsestraat 3 te 1000 Brussel) op alle werkdagen van 9u.30 tot 12u, of op afspraak. Tijdens de maanden juli en augustus is de griffie enkel open op maandag, woensdag en vrijdag (zelfde uren).

In 2020 zal de griffie van het Rekenhof gesloten zijn op de wettelijke feestdagen en uitzonderlijk ook op 2 januari, 3 januari, 8 mei, 22 mei, 2 november en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

U kan steeds de griffie van het Rekenhof contacteren via het adres info.regimand@ccrek.be


Wetgeving

Officieuze coördinatie van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

Officieus gecoördineerde versie van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

Officieuze coördinatie van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen

Officieuze coördinatie van de wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen


Vademecum


F.A.Q.


Definities


Vermogensaangifte


Privacybeleid Bescherming persoonlijke levenssfeer – Mandatenlijsten en vermogensaangiften