Contact


Zetel van het Rekenhof

Regentschapsstraat 2
B - 1000 - Brussel

Telefoon : +32 2 551 81 11
Fax : +32 2 551 86 22

Op vragen van privé-personen die betrekking hebben op door het Rekenhof behandelde dossiers of op de interne organisatie of interne werking van het Rekenhof, zal niet worden gereageerd.

bereikbaarheidsfiche

aanspreekpunt m.b.t. COVID-19


Openingstijden van de griffie (rechtsprekende opdracht)

De griffie van het Rekenhof is open van maandag tot vrijdag van 9u.30 tot 12 u. voor het raadplegen van rechtsplegingsstukken.
Op wettelijke feestdagen is ze gesloten.