Actua

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Publicatie derde kwartaal van 2021

31 maart 2021

Het Rekenhof onderzocht de aanvragen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Het ging na of de aanvragen binnen de decretale termijn en op een uniforme manier worden behandeld, en of zorgbehoevende ouderen met een laag inkomen wel degelijk een tegemoetkoming krijgen.

Het Rekenhof zal zijn rapport in het derde kwartaal van 2021 voorleggen aan het Vlaams Parlement.