Actua

Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

6 maart 2018

Het Rekenhof onderzocht of de integratie van de academisch gerichte hogeschoolopleidingen in de universiteiten tot voldoende academisering heeft geleid en of die opleidingen hun eigen karakter behielden. Daarnaast bekeek het de gevolgen voor de Schools of Arts en het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de hogescholen. Het Rekenhof zal zijn rapport in het tweede kwartaal van 2018 voorleggen aan het Vlaams Parlement.