Actua

Impact zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid

6 september 2017

Het Rekenhof heeft de impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid onderzocht. Het onderzocht in het bijzonder of de overdracht van bevoegdheden aan Vlaanderen de vooropgestelde budgettaire ramingen volgde en of de overdracht van bevoegdheden en middelen knelpunten vertoonde. Het Rekenhof zal zijn rapport in het vierde kwartaal voorleggen aan het Vlaams Parlement.