Actua

Rekenhof behaalt ISO 9001:2015-certificaat

10 mei 2022

Het Rekenhof heeft op 6 april 2022 het ISO 9001:2015-certificaat behaald voor de processen die tot zijn belangrijkste producten leiden:

  • financiële audit;
  • thematische audits (performantie-audits en wettigheidsaudits);
  • begrotingsonderzoek;
  • publicatie van mandatenlijsten en bewaren van vermogensaangiften.

Om de kwaliteit van zijn organisatie en zijn producten voortdurend te verbeteren, heeft het Rekenhof beslist zijn kwaliteitsmanagementsysteem te consolideren. Het moest voldoen aan de volgende vereisten:

  • gezaghebbend en internationaal erkend zijn;
  • mee evolueren met de nieuwe inzichten over kwaliteit;
  • compatibel zijn met de internationale IFPP-normen (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements);
  • extern en onafhankelijk gecertificeerd kunnen worden;
  • geïntegreerd kunnen worden in de bestaande werkprocessen van het Rekenhof.

Op basis daarvan besloot het Rekenhof de vereisten van de ISO 9001:2015-norm toe te passen en alles in het werk te stellen om gecertificeerd te worden door een onafhankelijke instantie. Het resultaat was erg positief: het kwaliteitsmanagementsysteem van het Rekenhof voldoet aan alle vereisten die de ISO 9001:2015-norm oplegt. Het Rekenhof ontving het officiële certificaat op 6 april 2022.