Actua

Stimuleren van mediawijsheid bij kwetsbare groepen.

6 november 2019

De Vlaamse Regering besteedde in haar beleidsdocumenten extra aandacht aan de mediawijsheid van kwetsbare groepen: kinderen en jongeren, senioren, kansarmen, werkzoekenden en personen met een fysieke of mentale beperking. Ook het Vlaams Parlement vroeg bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het Rekenhof onderzocht daarom de maatregelen die de Vlaamse overheid in de voorbije legislatuur trof om de mediawijsheid bij deze specifieke groepen te bevorderen.

Het zal zijn rapport in het eerste kwartaal van 2020 voorleggen aan het Vlaams Parlement.