Actua

M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs

12 februari 2019

Met het M-decreet beoogde de Vlaamse overheid meer inclusie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. Het Rekenhof bevroeg 60 gewone scholen over hun zorgbeleid en de maatregelen die ze namen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ter uitvoering van het M-decreet.

Het zal zijn rapport in het tweede kwartaal van 2019 voorleggen aan het Vlaams Parlement.