Actua

Deeltijds kunstonderwijs

Publicatie vierde kwartaal van 2021

8 oktober 2021

Het niveaudecreet heeft het deeltijds kunstonderwijs vanaf 1 september 2018 hervormd. Er kwamen nieuwe einddoelen en het aanbod van de opleidingen werd geactualiseerd. Het Rekenhof onderzocht of het aanbod voldoende is afgestemd op de leerbehoeften en of de academies voldoende toegankelijk zijn voor kansarmen en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Het Rekenhof zal zijn rapport in het vierde kwartaal van 2021 voorleggen aan het Vlaams Parlement.