Actua

Ontsluiting van het kunstpatrimonium van de Vlaamse Gemeenschap

18 september 2017

Het Rekenhof onderzocht de mate waarin de Vlaamse Gemeenschap haar kunstpatrimonium kent, stuurt en ontsluit. Het richtte zijn audit op de collectie die het departement Cultuur, Jeugd en Media beheert, de eigen musea van de Vlaamse Gemeenschap (KMSKA, M HKA en Kasteel van Gaasbeek) en de musea FeliXart en Roger Raveel, waarvan een belangrijk deel van de collectie aan de Vlaamse Gemeenschap toebehoort. Het Rekenhof zal zijn rapport in het eerste kwartaal van 2018 voorleggen aan het Vlaams Parlement.