Actua

Grondaankopen door de sociale huisvestingsmaatschappij Vitare – toezicht en kredietverlening.

13 mei 2019

Op 5 december 2018 stemde het Vlaams Parlement een motie die het Rekenhof een onderzoek opdroeg naar de wettigheid en regelmatigheid van de uitgaven in het kader van de activiteiten van de nv Vitare. Het Rekenhof heeft onderzocht of de Vlaamse overheid een degelijk kader heeft vastgesteld voor haar verrichtingen met sociale huisvestingsmaatschappijen, in het bijzonder met betrekking tot grondaankopen. Specifiek met betrekking tot de activiteiten van de huisvestingsmaatschappij nv Vitare heeft het onderzocht of de Vlaamse overheid dit kader behoorlijk heeft toegepast en zorgvuldig heeft gehandeld.

Het Rekenhof zal zijn rapport in het derde kwartaal van 2019 voorleggen aan het Vlaams Parlement.