Die Deutschsprachige Gemeinschaft

Bitte klicken Sie auf einen Monat um nur die entsprechenden Ergebnisse anzeigen zu lassen

  • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022
    Vollständige Fassung, Bericht